Toiminnan- ja henkilöstönkehitysprojektit

Toiminnan- ja henkilöstönkehittämistä, muutoksen toteutusta teen erilaisille organisaatioille monilla eri osa-alueilla kuten myynti, rekrytointi, perehdytys, strategia, kehityskeskustelut, hyvinvointi, jaksaminen, johtaminen, ajanhallinta, palaverikäytännöt, toimintojen resursointi jne.

Työmenetelmänä konsultointi, fasilitointi, koulutus, valmennus, muutoksen toteuttajan ohjaus ja tukeminen, työnohjaus sekä coaching.

Maija Heinolla on ylempi ammattikorkeakoulututkinto liiketoiminnan kehittämisestä ja yrittäjyydestä, sertifioitu business-mentor, koulutettu coach, työnohjaaja ja opettaja. Kokenut yritystoiminnan ja johtamisen kouluttaja, uudistaja.