Työnohjaus

Työnohjauksessa on mahdollisuus pysähtyä tutkimaan omaa työtä. Tavoitteena voi olla mm. johtamiseen liittyvien haasteiden tutkiminen, ammatillinen kasvu, työssä jaksaminen, työhön liittyvien ongelmien käsittely, oman työroolin selkiyttäminen, oman tai organisaation perustehtävän kirkastaminen tai yhteisen tavoitteen löytäminen.

Työnohjausta toteutetaan yksilöille, ryhmille ja työyhteisöille

Maija Heino on koulutettu CSLE (Certified Supervisor of Leaders and Executives) johdon työnohjaaja. Toiminta on luottamuksellista ja alan eettisten sääntöjen mukaista.
http://www.johdontyonohjaajat.fi/liitteet/Joto_lomakepohja_ja_eettiset_ohjeet.pdf