Työyhteisösovittelu ja ongelma/ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy

Työyhteisösovittelu

Kun työyhteisössä on konflikti, yhteistyövaikeuksia, tuntemuksia kiusaamisesta, työyhteisösovittelu on menetelmä, joka auttaa purkamaan keskustelun avulla näitä tilanteita. Ristiriitatilanteessa ulkopuolisen puolueettoman sovittelijan rooli voi olla keskeinen, jotta ihmiset kykenisivät taas puhumaan toisilleen ja keskittymään olennaiseen – työhönsä.

Työyhteisösovitteluprosessi on tieteellisesti tutkittu, nopea ja tehokas työkalu työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemiseen. Puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään ratkaisu konfliktitilanteeseen. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Hän ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset löytävät itse ratkaisun. Sovittelijan tehtävänä on varmistaa, että kaikki osapuolet tulevat kuulluiksi sekä luoda ilmapiiri, joka sallii tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun. Sovitteluprosessin aikana ihmisille avautuu uusia näkökulmia ja sitä kautta lisääntyy eri osapuolten ymmärrys toisen tilanteesta. Sovitteluprosessissa, saadaan keskustelujen kautta aikaan sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat. Sovittelun jälkeen suunnataan katse tulevaisuuteen.

Ongelma/ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisy
(koulutus tai sparraus)

Esimiehille, Hr:lle ja/tai työyhteisöille kohdennettu koulutus tai sparraus antaa valmiuksia ennaltaehkäistä ristiriitatilanteita sekä antaa valmiuksia toimia ristiriita-, ongelma- ja kiusaamistilanteissa. Kesto ja sisältö täsmennetään asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Millaisiin tilanteisiin työyhteisösovittelu sopii?

 • Kiusaamiset
 • Organisaation muutokseen liittyvät konfliktitilanteet
 • Esimiehen ja alaisen väliset konfliktit
 • Esimiesvallan väärinkäyttö: esim. suosiminen, uhkailu, epäasiallinen kommunikaatio
 • Stressi- ja työuupumustilanteet
 • Työajan käyttö
 • Varoitukset ja/tai irtisanomistilanteet
 • Yhteistyön kehittämisen haasteet
 • Työstä kieltäytymiset, töiden valikointi ja uusien työtapojen vastustaminen
 • Jatkuvien poissaolojen aiheuttamat tilanteet
 • Työtehtävien jakoon, rooleihin ja pelisääntöihin liittyvät epäselvyydet
 • Monikansallisten tiimien yhteistyön ongelmat
 • Kuppikunnat, juorut, puhumattomuus ja pahanpuhuminen
 • Piilojohtaminen ja/tai johtajuuden menetyksen aiheuttamat tilanteet